Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ohnostrojenamiru.cz.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 


Ohňostroje na míru v.o.s.
Dvořákova 1324/21
40502, Děčín II (sídlo společnosti, nikoliv prodejna)
IČ: 28729820
DIČ: CZ28729820

CZK účet:

ČSOB, č.ú.: 285638445 / 0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0002 8563 8445
BIC: CEKOCZPP

Euro účet:


ČSOB
IBAN: CZ59 0300 0000 0002 8578 9059
BIC: CEKOCZPP


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, složka číslo 26347.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky), byly zpracovány dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále pouze NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese http://ohnostrojenamiru.cz (dále jen webová stránka).

Zákony a předpisy:
zák. č. 89/2012 Sb
zák. č. 634/1992 Sb.
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zák. č. Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

1. Obecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou odesláním závazné objednávky. Zákazník jako potvrzení obdrží od prodávajícího elektronické potvrzení jeho závazného nákupu.
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 


2. Způsobilost pro nákup
Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 15 let pyrotechnické výrobky kategorie 1, starší 18 let pyrotechnické výrobky kategorie 2, starší 21 let pyrotechnické výrobky kategorie 3.

Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, vystavuje se případnému možnému trestnímu stíhání a nese veškerou zodpovědnost za vzniklé následky sám.


UPOZORNĚNÍ: Pyrotechnika Kategorie F4, T2. je určena POUZE pro držitele průkazu Odpalovač ohňostrojů a osoby odborně způsobilé. 

Při objednání pyrotechniky kategorie F4 a T2 potvrzuje kupující, že vlastní oprávnění k nákupu a manipulaci s touto pyrotechnikou. V případě uvedení prodávajícího v omyl, nese kupující následky svého chování.

Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.ohnostrojenamiru.cz zákazník potvrzuje, že dovršil věku předepsanému pro nákup dle kategorií.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze:

Kategorie F1 je prodejná od 15 let

Kategorie F2 je prodejná od 18 let

Kategorie F3 je prodejná od 21 let

Kategorie F4 je prodejná pouze při předložení platného průkazu, osoby odborně způsobilé

Kategorie P1 je prodejná od 18 let

Kategorie T1 je prodejná od 18 let

Kategorie T2 je prodejná pouze při předložení platného průkazu, osoby odborně způsobilé

 

3. Objednávky
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nepřetržitě. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně.


4. Odeslání objednávky
O odeslání budete taktéž informováni elektronicky. U některých objednávek (větší množství, ověření si způsobilosti k nákupu apod.), si vyhrazujeme možnost Vás kontaktovat telefonicky pro ověření objednávky.

Zasíláme zboží po celé ČR a do vybraných států EU.

5. Zrušení objednávky
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky nebo popis objednaného zboží.

6. Poštovné
Cena poštovného se odvíjí od hmotnosti zásilky a od daného vybraného subjektu pro doručení. Zboží je zasíláno na společností Top Trans, Česká pošta, či vlastní dopravní službou. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.


7. Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
Prodávající zpřístupňuje v elektronické podobě informace o nabízeném zboží, popisy výrobku nebo příbalové letáky, které mu poskytl výrobce, případně dovozce. 


8. Platba
Platba dobírkou - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží.
Platba v hotovosti – kupní cenu uhradíte ve Vámi vybrané kamenné prodejně.
Platební bránou PayPal.
Platební bránou, společnosti ComGate Payments, a.s.  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat před expedicí na naše účty v měnách CZK nebo EUR.
Doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu elektronicky a zároveň v písemné formě spolu s dodávkou zboží.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  
Do zahraničí je platba možná pouze bankovním příkazem předem nabo platbou PayPal. Faktura bude zaslána na uvedený email. Po připsání fakturované částky na účet bude balík expedován.
Cena poštovného se odvíjí od hmotnosti zásilky a od daného vybraného subjektu pro doručení. Zboží je zasíláno na společností Toptrans, Česká pošta, či vlastní dopravní službou. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.
Poplatek za dodání balíku na dobírku v ČR je od 190 Kč v závislosti na váze balíku, každý další balík 150 Kč.
Na Slovensko 150 - 300 Kč v závislosti na hmotnosti balíku.


Pro CZK platby:

ČSOB
CZK: 0285638445 / 0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0002 8563 8445
BIC: CEKOCZPP

 

Pro EUR platby:

ČSOB
IBAN: CZ59 0300 0000 0002 8578 9059
BIC: CEKOCZPP9. Dodací lhůta
Dodací lhůta je obvykle 48 hodin pro území ČR společností Toptrans 1 – 2 dny pro společnost Česká pošta, a.s. Může se stát, že se doprava zpozdí (svátky a zvláště před vánocemi a silvestrem). Řešením je včasná objednávka a zvolení dopravce, který nám garantuje nejkratší možné dodání.

Slovenská republika – Bratislava a okolí obvykle do druhého dne v závislosti na dopravci, 48 hodin mimo Bratislavu.
Ostatní státy EU dle možnosti dopravce v rozmezí 2 – 8 dní.
V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat na Váš email či telefonicky.


10. Výměna zboží
V případě potřeby (např. chyba v objednávce, ...), Vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu: Ohňostroje na míru v.o.s., Lipová 603, areál zámku, 407 21, Česká Kamenice. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.


11. Vrácení zboží
Veškeré zboží můžete vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky.
a) Informujte nás prosím předem telefonicky, či e-mailem
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: Ohňostroje na míru v.o.s, Lipová 603, areál zámku, 407 21, Česká Kamenice
c) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě
d) je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám složenkou nebo bankovním převodem peníze vrátíme


12. Reklamace, záruka
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem tedy do 30 dnů. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.  
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.  

Zákonná práva z vad 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
  • bezplatné odstranění vady opravou;  
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

13. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem tedy do 30 dnů. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
b) při selhávce zboží vytvořte fotodokumentaci a zboží zlikvidujte podle návodu.
c) zboží zašlete jako doporučený balík a to pouze po předchozí dohodě (ne na dobírku) na adresu: Ohňostroje na míru v.o.s., Lipová 603, areál zámku, 407 21, Česká Kamenice
d) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
e) zašlete doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.  

Další podrobnosti zde: https://ohnostrojenamiru.cz/cs/content/1-platba-a-reklamace

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 


14. Objednávky ze zahraničí
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


15. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Kupující však může využíti registrace v internetovém obchodě prodávajícího, která znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů, zjednodušení užívání ostatních rubrik webových stránek a může přinést kupujícímu i jiné výhody. Po přihlášení má kupující možnost sledovat stav i historii svých objednávek. Při dalších nákupech nemusí kupující vyplňovat znovu své kontaktní údaje, stačí se jen přihlásit.
Registrací v internetovém obchodě kupující prodávajícímu sděluje své osobní údaje, a to jméno a příjmení, e-mail, adresu, telefonní číslo a datum narození. 

Účel zpracování osobních údajů kupujícího: 

1.  Pro veškerou komunikaci s kupujícím ohledně kompletního vyřízení objednávky a zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace.
2.  Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.  
3.  Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí prodávajícím.
4.  Pro vyřízení případné reklamace zboží.
5.  Za účelem získání podkladů pro zajištění případných slev, věrnostních programů apod. Současně tyto údaje slouží pro utvoření představy prodávajícího o potřebách kupujících a tím k zajištění odpovídajících úprav sortimentu a zkvalitňování služeb.   
6.  Za účelem zasílání informací e-mailem o novinkách, akcích e-shopu kupujícímu (na základě jeho souhlasu).  
7.  Za účelem ověření věkové hranice nutné za zákona pro nákup pyrotechniky dle kategorií

Zasílání Obchodního sdělení - newsletteru, může zákazník odhlásit kliknutím na "odhlásit odběr" v zaslaném newsletteru, změnou nastavení na svém zákaznickém profilu nebo nebo na telefonním čísle +420 774 197 300.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.  
Prodávající používá kódy od společností Google a Seznam.cz, jež mu pomáhají analyzovat, které informace návštěvníci na webu vyhledávají a jak se na tomto webu chovají. Google a Seznam.cz mohou použít anonymní informace o návštěvě osob tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které návštěvníky mohou zajímat.  
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

Verze pro mobilní telefon a další zařízení
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, jsou tyto stránky pro uvedené přístroje optimalizovány. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme podobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.


16. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

17. Ostatní      
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

 

 

  

Celoroční prodej:
Česká Kamenice – areál zámku
Lipová 603
407 21, Česká Kamenice
Po - Pá od 9:00 - 17:00 hodin
So - Ne zavřeno

Sídlo společnosti:
Dvořákova 1324/21
405 02, Děčín

Statutární orgán:
jednatel a majitel: Jan Šulc

email: sulc@ohnostrojenamiru.cz
tel: +420 774 724 729

administrativa, fakturace: Renáta Habichová
habichova@ohnostrojenamiru.cz tel: +420 774 197 300

 

Produkt byl přidán na wishlist
Product added to compare.