V první řadě je samozřejmě nutné, aby člověk, který pyrotechniku odpaluje, nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog a dodržoval bezpečnou vzdálenost umístění zábavní pyrotechniky od lidí, zvířat či obydlí. Výrobky zábavní pyrotechniky je nutné zajistit proti překlopení, musí být odpalovány pouze venku a vždy musí směřovat nahoru, tedy do volného prostoru, kde mohou dostatečně vysoko vybouchnout. Nesmíme zapomínat, že při hoření mohou mít tyto výrobky i několik set či tisíc stupňů celsia.

Pyrotechniku bychom měli nakupovat pouze ve specializovaných prodejnách, kde nám s výběrem a funkcí výrobků budou prodavači ochotni poradit a sdělí nám veškeré podrobnosti ohledně manipulace s nimi. Nutné je bezpochyby také číst příbalové informace a postupovat podle návodu. Doma tyto výrobky musí být skladovány na suchých místech, vlhkost totiž může způsobit jejich narušení a při odpálení se tak dělobuchy i ohňostroje mohou chovat úplně jinak, než očekáváme. Nejčastější příčinou zranění při zapalování pyrotechniky je nedodržení návodu k použití.

Při odpalování zábavní pyrotechniky dodržujte následující zásady:

Zábavní pyrotechniku a ohňostroje kupujte vždy pouze ve specializovaných prodejnách u vyškolených odborníků, nikdy ne na tržištích. Je to záruka, že koupíte výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině. Nákupem pyrotechniky na tržnici se vystavujete obrovskému riziku, které může mít pro vás a vaše okolí fatální následky. Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Obal zábavní pyrotechniky je vyráběn z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů. Pyrotechnické slože uvnitř výrobku vlivem vlhkosti ztrácí svoje vlastnosti a je zde velká pravděpodobnost a nebezpečí vzniku samovolného požáru.

1) Čtěte a dodržujte návod k použití.

2) Před odpálením zábavní pyrtechniky či ohňostroje je nezbytné z důvodu bezpečnosti použít ochranné pomůcky.

2) Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti, (která je uvedena v návodu k použití) od lidí i zvířat.

3) Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut a dále se držte návodu k použití od výrobce. Než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat je potřeba se ujistit, že výrobek nevykauje známky poškození či z něj nejde dým nebo dokonce jeho obal nehoří! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou.

4) Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte výlučně v souladu s návodem k použití!

Nemiřte na sebe ani na další osoby a nemanipulujte s pyrotechnikou pod vlivem návykových látek. Pyrotechnika nepatří do rukou dětem, nesvěřujte jim ji. Děti by rozhodně neměly sbírat ani nevybuchlé nebo použité kusy pyrotechniky. A určitě nepoužívejte amatérsky vyrobenou pyrotechniku, případně se nesnažte tu zakoupenou nějak upravovat. Hrozí tu zvýšené riziko zranění.

Comments (0)

Product added to wishlist
Product added to compare.